Dinamitzador lingüístic

Categoria: Circulars del centre Publicat el Divendres, 28 Setembre 2018

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER SER DINAMITZADOR LINGÜÍSTIC AL CEIP ESCOLA NOVA.

 

Per poder accedir a la plaça de dinamitzador lingüístic al Ceip Escola Nova cal tenir en compte que s’han de complir aquests requisits:

 

a) No patir malaltia que impossibiliti l’exercici de les funcions com a dinamitzador.

 

b) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte conta la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic d’éssers humans (art. 13.5 de la LO 1/1996, de 15 de gener modificada per la Llei 26/2013, de 28 de juliol de  modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència)

 

c) Acreditar el nivell B2 de coneixements de llengua catalana o títol equivalent, segons el que estableix l’Ordre del conseller d’educació, Cultura i Universitat, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, publicada al BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013.

 

Així mateix, es valorarà altres criteris com:

 

- major formació en coneixements de llengua catalana ( C1,C2)

- formació en l’àmbit del temps lliure (títol de monitor o de director d'activitats de temps lliure)

-activitats de formació en l’àmbit de l’ensenyament de llengua catalana.

- participació en activitats de voluntariat, animació, ensenyaments artístics, música, dansa i art dramàtic.

 

 

Es poden presentar les sol·licituds fins el 9 d'octubre de 2018 al mateix centre.

 

 

La Comissió de Normalització Lingüística del CEIP Escola Nova

 

 

Porreres, a 28 de setembre de 2018

Vist: 215
0
0
0
s2sdefault