Claustre 2016/2017

Categoria: Claustre de Professors Publicat el Divendres, 07 Octubre 2016

CLAUSTRE 2

Mestres d'infantil:

-      Catalina Moragues Bonet tutora de 4tA d´E.I.

-      Maria Mut Puigròs, tutora de 4tB d´E.I.

-      Francisca Puigserver Lladonet, tutora de 5èA d´E.I.

-      Xisca Vives Femenies, tutora de 5èB d´E.I.

-      Maria Antònia Rigo, tutora de 6èA d´E.I.

-      Francisca Garcias Ripoll, tutora de 6èB d´E.I.

-     Antònia Payeras Cladera, més 1 d’infantil.

-     Margalida Vidal Barceló, més 1 d’infantil. (1/2 jornada)

-     Mª Carme Romero Medina, més 1 d’infantil. (1/2 jornada)

-    Antònia Martorell Font, més 1 d’infantil (reducció de jornada)

Mestres de primària:

-    Bàrbara Veny Miró, tutora de 1rA d’E.P.

-      Joana Mora Cerdà, tutora de 1rB d’E.P.

-     Francesca Servera Toledo, tutora de 2nA d´E.P.

-      Antònia Font Roig, tutora de 2nB d´E.P.

-      Carmen Garcia Villar/Gemma López Seguí, tutores de 3rA d´E.P

-      Caridad Castro Riera, tutora de 3rB d’E.P i especialista d´anglès.

-      Margalida Rosselló Salleras,  tutora de 4tA d´E.P.

-      Apol.lònia Miralles Martorell,  tutora de 4tB d´E.P i especialista de música subtituïda per na Maria C Estelrich Vadell.

-     Mª Victòria Oliver Mora, tutora de 5èA d’ E.P i especialista d´anglès, substituïda per na Eva Mª Fernandez Carmona.

-     Marga Serra Perelló, tutora de 5èB d’ E.P.

  -      Marc Pitarch Noguera, tutor de 6è d’E.P i especialista d’Educació física.

Especialistes:

-      Carme Barceló Márquez, especialista de música.

-      Rosa Gayà, especialista d´anglès.

-      Mª Magdalena Picornell, especialista de pedagogia terapèutica.

-      Jaume Mas Rigo, especialista de pedagogia terapèutica.

-      Sara Schaffner Riera, especialista de pedagogia terapèutica (1/2 jornada).

-      Blanca Arbona, mestra d´atenció a la diversitat.

-      Joana Sastre Mesquida, especialista d´audició i llenguatge.

-      Margalida Oliver Vanrell, especialista de religió.

-      Laura Vilardell, orientadora.

-      Cati Vicens, PTSC.

-    Catalina Mª Capellà, especialista de música.

-      Joana Mª Oliver Mas, especialista d'educació física (1/2 jornada).

-      Miquel Nadal Sunyer, especialista d'educació física.


Vist: 786
0
0
0
s2sdefault